Beko Blog
Bivanje in dom

Igre na prostem, na katere ste pozabili. Jih vaši otroci poznajo?

Napisal: Tomaž Zajšek - 16. 3. 2018

Veliko časa je minilo od tedaj, ko sem se kot kratkohlačnik igral in se ves obtolčen in odrgnjen od skakanja in skrivanja v drevesnih krošnjah otroškega igrišča sproščeno zabaval s sovrstniki in sošolci.

Ti dnevi polni veselja, brezskrbnosti in otroškega smeha pa mi bodo za vedno ostali v najlepšem spominu. Igre, ki so nas združevale in smo se jih tako radi udeleževali pa počasi izginjajo s šolskih igrišč, zato vam bom v spomin priklical le nekaj najbolj popularnih iz obdobja 70-ih in 80-ih let prejšnjega stoletja. Upam, da v vas prebudim kanček nostalgije, obenem pa si po tihem želim, da bi otroški smeh spet preplavil vse bolj osamela otroška igrišča.

Ristanc

Za to igro potrebujemo le kredo, manjši kamen in ravno betonsko površino na katero s kredo narišemo kvadrate, in sicer dva enojna, potem enega dvojnega, nato spet enojnega, zatem ponovno dvojnega in čisto na koncu še polkrog, v njih pa napišemo številke od 1 do 7. Kamenček vržemo v prvi kvadrat in pričnemo skakati po vrstnem redu oštevilčenih kvadratov, in sicer lahko stopimo z eno nogo v enojni kvadrati in z obema v dvojni kvadrat, zaključimo pa v polkrogu, kjer si lahko malce oddahnemo. Po isti poti se vrnemo na izhodiščno točko, vmes pa ne smemo pobrati vrženega kamenčka. Igro nadaljujemo po vrstnem sosledju številk. Igra se za nas zaplete, če kamenčka ne vržemo v pravi kvadrat, stopimo iz njega ali če z obema noga stopimo v enojni kvadrat, saj je takrat na vrsti naslednji igralec. Ob koncu zmago slavi tisti, ki prvi zaključi s sedmico.

Zemljo krast

Pri tej igri potrebujemo palčko in kredo s katero na tla narišemo velik krog in ga simetrično razdelimo na toliko delov, kot je igralcev. Ob tem je zaželeno, da se igre udeležijo vsaj trije igralci, še bolj napeto pa je, če je igralcev še več. Igralci naj svoj kos ozemlja poimenujejo po državah ali celinah. Na začetku igralci stojijo zunaj kroga, igra pa se prične tako, da prvi igralec vzame palčko in jo postavi v sredino kroga ter spusti na tla. Pri tem mora igralec, ki mu je palčka padla na njegovo kos zemlje stopiti nanjo in obenem to oznaniti z besedo »Stop«, medtem pa morajo ostali igralci zbežati čim dlje in se ustaviti ob besedi »Stop«. Tisti igralec, ki ima palčko poskuša zadeti katerega izmed soigralcev in če mu uspe, si lahko prisvoji del njegovega ozemlja, če pa ga zgreši, mu zemljo vzame tisti, ki je bil ciljan. Zemljo si igralec prisvoji tako, da stoji na svojem ozemlju in s kredo zariše čim globje na ozemlje drugega. Igra se zaključi, ko eden izmed igralec ukrade vso zemljo ostalim.

Med dvema ognjema

Pri tej nekoč zelo popularni igri potrebujemo žogo in veliko prostora (travnik, šolsko igrišče, veliko prazno parkirišče … ) ter tudi razmeroma veliko igralcev. Igralci se razdelijo v dve skupini, pri tem pa določijo rezervo. Dogovorimo se katera skupina začne z igro, ki poteka tako, da  v označenem prostoru (igralnem polju) nasprotnika zadenemo z žogo. Če ta žogo ujame ni izločen, če pa ga žoga zadane in je ob tem ne ujame, pa mora igralec zapustiti igrišče in se pridružiti rezervi ob robu igrišča. Ko so zadeti vsi igralci ene skupine se v igro vključi rezervni igralec, ki se bori za do konca. Zmaga tista skupina, ki prva izloči vse nasprotne igralce in rezervo.

Skrivalnice

Skrivalnice je vsem najbolj poznana in razširjena družabna igra, ki se v svoji osnovi ni veliko spreminjala. Pri tej igri tisti, ki išče, zamiži in šteje do vnaprej dogovorjenega števila, ostali pa se med tem skrijejo znotraj območja, ki se ga je vnaprej določilo. Po končanem štetju iskalec začne z iskanjem in ko mu uspe najti koga od tistih, ki se skrivajo steče do mesta, kjer je štel in ga »pofočka« z besedami; en, dva, tri in navede ime igralca, ki ga je odkril. V tem primeru se vloge zamenjajo in zdaj tisti, ki ga je iskalec odkril postane iskalec.

Gumitvist

Čeprav je bil gumitvist predvsem v domeni deklet, je bil tako razširjen in popularen, da smo se skakanju po elastiki občasno seveda pridružili tudi fantje. Igra je zahtevala vsaj 3 igralce, od katerih sta imela dva okoli svoji gležnjev napeto elastiko, tretji pa je skakal. Pri tem je poskušal pravilno izvesti kombinacijo skokov ob različnih težavnostnih stopnjah, kot so zviševanje višine elastike, spreminjanje širine itd.

Slepe miši

Pri tej igri izžrebamo oziroma določimo igralca, ki bo »slepa miš«, mu zavežemo oči, nekajkrat zavrtimo in umestimo na sredino igrišča. Ostali igralci se razvrstijo okoli njega, »slepa miš« pa z glasnim spraševanjem skuša uloviti miške, ki se mu oglašajo in ga izzivajo, ob tem pa se mu skušajo izogniti. Ko »slepa miš« uspe ujeti kakšno »miško«, ta postane »slepa miš«.

Tako. Osvetlil sem le nekaj iger družabnih iger našega otroštva s katerimi smo razvijali in krepili svoje motorične sposobnosti in logično razmišljanje in za katere menim, da se jih spominjate prav vsi iz generacije pred odkritjem interneta in pametnih tehnologij. Vrnite se v svojo mladost in kakšno od iger predstavite svojim najmlajšim. Verjamem, da boste prav tako kot oni, prijetno presenečeni, predvsem pa se boste dodobra razgibali.

Komentarji