Beko Slovenija

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

PRAVICA DO ZASEBNOSTI

V sodobnih podjetjih je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V podjetju Big Partner d.o.o., ki je uradni distributer znamke Beko in skrbnik spletne strani www.beko-si.com, se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti podjetja Big Partner, d.o.o.. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev podjetja in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Big Partner d.o.o. vaše osebne podatke uporablja izključno za  potrebe registriranja garancije vašega aparata (pošiljanje povratne e-pošte v zvezi s samo garancijo, uporaba podatkov s strani servisnih podizvajalcev za zagotavljanje ustrezne uporabniške izkušnje in obravnave) in pošiljanja spletnega zahtevka za servisno obravnavo, ki ga posredujemo našemu poslovnemu partnerju v klicni center, ki ga upravlja Unistar LC d.o.o. za nadaljnjo servisno obravnavo, ter ostalega, kar je povezano z registracijo in servisiranjem aparatov in potrebno komunikacijo ter skladno z nameni, za katere ste nam podali vaše soglasje.

Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Kupec lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta www.beko.si v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani družbe Big Partner, d.o.o.. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Big Partner, d.o.o. preko elektronskega naslova gdpr@bigpartner.si.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Big Partner, d.o.o. , osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodbenih razmerij. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja in privolitve stranke se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo za namen registriranja garancijske dobe aparatov in sprejemanja servisnih zahtevkov strank. Big Partner v primeru oddaje podatkov preko spletnega mesta beko.si zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost prenosa. Prenos osebnih podatkov podanih ob registraciji v spletno mesto www.beko-si.com/garancija/registracija/ in podatkov povezanih z oddajanjem servisnega zahtevka na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik Big Partner prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne podatke, ki jih stranka pošilja na spletno stran. Varnost osebnih podatkov ob registraciji je zagotovljena tudi z upoštevanjem veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Big Partner obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Big Partner, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Big Partner na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran beko.si (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema) in za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje poslovnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov Big Partner) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimiziranimi podatki. 

Big Partner v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ekonomskega položaja, osebnih preferenc, interesov in vedenja tega posameznika (profiliranje), za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev, vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Big Partner lahko zaradi zagotavljanja storitve omogočanja pravilnega delovanja in uporabe vseh funkcionalnosti v mobilnih in spletnih aplikacijah obdeluje lokacijske podatke uporabnika: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), IP nastavitve (lokacija brskalnika ali aplikacije uporabnika), pridobljene z mobilno napravo uporabnika. Big Partner obdeluje lokacijske podatke v takšni obliki, da se ne dajo povezati z določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika. Big Partner ob zaprosilu za soglasje uporabnike seznani o možnosti zavrnitve soglasja, o vrsti podatkov, ki bodo obdelani, o namenu in trajanju takšne obdelave in o možnosti posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji osebi, zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo. Uporabnik lahko ureja svoje soglasje/preklic soglasja glede uporabe podatkov o lokaciji ob vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos komunikacije, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, še vedno pa so na voljo druge možnosti aplikacije, ki niso povezane s podatki o lokaciji.

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg Big Partner, d.o.o., (zaposleni), osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki podjetju Big Partner nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, klicni center in obdelovalci, ki jih Big Partner angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot so na primer montažerji oz. izvajalci storitev, tiskarne, zavarovalnice, dostavne službe, upravljalci prodajnih mest, zunanji tržniki, prevozniki blaga na naslove potrošnikov, popisovalci števčnih stanj, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov, zastopniki podjetja Big Partner pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, torej v državah, ki nimajo sprejetih zakonov za varovanje pravice do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. v Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in s to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Big Partner, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov gdpr@bigpartner.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Big Partner, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov gdpr@bigpartner.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Big Partner, d.o.o bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, v primeru pridobljenih osebnih podatkov na podlagi privolitev, pa do preklica, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom. V slednjih primerih Big Partner podatke hrani v skladu z zakonsko obveznostjo

Primerjalnik Primerjaj
Prijavi se na e-novice
    S klikom na okence podajate soglasje, da vam lahko družba Big Partner d.o.o., ki je uradni distributer blagovne znamke Beko v Sloveniji, na vaš posredovani elektronski naslov pošilja različna promocijska sporočila v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi avtomatizirano odločanje in oblikovanje profilov za zagotovitev, da vam pošiljamo takšne informacije o naših storitvah, ugodnostih, novostih ipd., ki so na podlagi analize vaših aktivnosti v največji možni meri prilagojene vašim potrebam in interesom. V ta namen lahko družba Big Partner analizira kdaj in katere komunikacijske kanale uporabljate z družbo Big Partner, katere od predstavljenih ponudb ste si ogledali in, če je primerno, izkoristili, ter jih lahko analizira v zgoraj omenjene namene trženja na podlagi interesov.
Aktualni katalogi Pogosta vprašanja Navodila za uporabo Registracija izdelka Servisna služba